top of page
insun.jpg
insun logo .PNG

Güncel Haberler:

Türkiye Profesyonel Koçluk Merkezi ve INSUN Yaşam merkezi arasında yapılan anlaşma ile Azerbaycan hakettiği eğitimlere kavuşuyor. 1 Kasım 2023 tarihinde yapılan anlaşmanın özel sunumu için 21-25 Kasım tarihleri arasında düzenlenen etkinlikte, kardeş ülkemize katacağımız yeni değerler, kurucularımızdan Tülay TUĞLUER tarafından Azerbaycan'da INSUN katılımcılarına anlatıldı. 

CharacterIX Kişilik Envanteri Danışmanlık Eğitimi 

Bireylerin kişilik özelliklerini, imkan ve potansiyellerini, yetkinliklerini, motivasyon  kaynaklarını analiz eden, akıllı algoritması ile yetkinliklerini en üst düzeyde gerçekleştirmeleri konusunda yönlendirici sonuçlar sunan yeni nesil bir kişilik envanteridir.
 

• Çözüm Önerileri

• SWOT Analiz

• Güçlü ve Zayıf Yönler

• Potansiyel Riskler

• Gelişim Önerileri

• Kimlik Kartı

• Baskın Kişilik Tipi

• İletişim Tarzı

• Liderlik Tarzı

• Düşünce tarzı

• Motivasyon faktörleri

Envanter sonuç raporunda yukarıdaki başlıklara ait sonuçlar elde edilebilmektedir. 

Eğer siz de bu envanterin uzmanları arasında olmak ve CharacterIX Danışmanı unvanına sahip olmak isterseniz, bu eğitimde yerinizi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Yaşam koçluğu

PROFESYONEL KOÇ KİMDİR?

Ülkemizde hizmet veren ICF, AC vb. kuruluşlardan akreditasyonunu ve eğitimini tamamlamış, alanında hizmet vermeye yetkin kişilerdir. Süreç içinde pek çok farklı basamakta denetlenirler. Uygulamalar rast gele değil belirli bir düzen ve disiplin içinde ilerler. Her Profesyonel Koç meslek etiği ve gizlilik gibi temel kurallara uymakla yükümlüdür.

HEDEFLERİNİZE ULAŞIN

Yaşamınızdaki hedeflere ulaşmak için yardıma mı ihtiyacınız var? Çeşitli iletişim becerileriyle, size başarı için gerekli araçları sağlayan Profesyonel Koçluk hizmetlerine ulaşın. Profesyonel Koçluk Mesleği mensupları için de uygulamalarımız var. Kişisel danışmanlık ve grup seanslarına ek olarak, kendi koçluk tekniklerini geliştirmek isteyenlere yönelik atölye ve seminer çalışmalarımıza katılın.

Olgun adam portresi

DOĞRU KİŞİYİ NASIL SEÇERSİNİZ?

"Kimya görüşmesi" ya da "Ön görüşme" diye de geçen süreçte, Profesyonel Koç ve Müşteri diye tanımlanmasına özen gösterilen danışan bir seansa katılır. Bu seanstan hiçbir ücret alınmaz. Önemli olan Profesyonel Koç ile Müşteri uyumunun teyididir. Türkiye Profesyonel Koçluk Merkezi'nin yönlendirdiği kurum ya da kişilerde de "Kimya görüşmesi" şartı bulunmaktadır.

Genç Kadınlar Beyin Fırtınası

PROFESYONEL KOÇLUK NEDİR?

Koçluk Dünyasını Keşfedin

Koçlar her müşteriyi kendi hayatlarında ve çalışmalarında uzman olarak kabul eder ve her müşterinin yaratıcı, becerikli ve bütün olduğuna inanırlar. Profesyonel bir koçluk ilişkisi, koçluk sürecindeki tarafların sorumluluklarını belirten bir anlaşmayı kapsar. Koçluk bu temel üzerine kurulunca koçun sorumlulukları;

 • Müşterinin ulaşmak istediği şeyleri keşfetmek, netleştirmek ve uyum sağlamak,

 • Müşterinin kendini keşfetmesini teşvik etmek,

 • Müşterinin ürettiği çözümleri ve stratejileri ortaya çıkarmak,

 • Müşteriyi sorumlu ve hesap verebilir kılmaktır.

Bu süreç, müşterilere liderlik becerilerini geliştirirken ve potansiyellerini ortaya çıkarırken iş ve özel yaşam ile ilgili görüşlerini önemli ölçüde geliştirmelerinde yardımcı olmaktadır. Başarılı olmak için koç, hepsi hedef ile başlayan belli sorular sorar. Ayrıca koçluk ilişkisinde müşterilerin sorumlulukları şunlardır:

 • Kendinize, zor sorulara, gerçeklere ve başarıya odaklanın.

 • Başkalarının davranışlarını ve iletişimini gözlemleyin.

 • Sezginizi, varsayımlarınızı, yargılarınızı ve sesinizi dinleyin.

 • Mevcut tutum, inanç ve davranışlara meydan okuyun ve hedeflerinize üstün bir şekilde hizmet eden yenilerini geliştirin.

 • Kazanan bir tarz geliştirmek için güçlü yönlerinizi kullanın ve sınırlamaları aşın.

 • Yeni davranışlar öğrenirken ve aksilikler yaşadığınızda, kendinize karşı şefkat gösterin ve bu şefkati, aynı durumda başkaları için de gösterin.

 • Herhangi bir durumu aydınlatmak ve hafifletmek için mizah kullanarak kendi kendinizi çok ciddiye almamaya çalışın.

 • Duygusal tepkiselliği önleyerek, hayal kırıklığı ve karşılanmayan beklentiler karşısında soğukkanlılığınızı sürdürün.

 • Sürekli iç gözlem yapmaktan korkmadan, öncekinden daha fazlasına ulaşmak için cesaretli olun.

Koçluk, bireylere ve ekiplere odaklanır. Yetkinlik, karar verme ve yaşam kalitesini arttırmak için alternatif yollar görmelerine ve test etmelerine yardımcı olur. Koçluk, müşterinin kendi kaynaklarına güvenen profesyonel ve kişisel gelişim alanındaki faaliyetlerdir. Profesyonel bir koç, müşterilerin performanslarını iyileştirmelerine veya kişisel gelişimlerini arttırmalarına ya da kendi hedeflerini ve bunu yapma yollarını seçmelerine hizmet eden uzman olarak tanımlanabilir.

Koçluk tipik olarak, bireyin veya işletmenin mevcut fırsatlarını ve zorluklarını değerlendirmek, ilişkinin kapsamını tanımlamak, eylem için öncelikleri ve istenen sonuçları belirlemek için kişisel bir görüşme (yüz yüze veya telekonferans) ile başlar.

Sonraki koçluk seansları şahsen veya telefonla gerçekleştirilebilir ve her bir oturum önceden belirlenmiş bir süre boyunca devam eder. Planlanmış koçluk seansları arasında, bireyin öncelikli kişisel hedeflerine ulaşmasını destekleyen belirli eylemleri tamamlaması istenebilir. Koç, bireyin veya işletmenin düşünce ve eylemlerini desteklemek için ilgili makaleler, kontrol listeleri, değerlendirmeler veya modeller şeklinde ek kaynaklar sağlayabilir. Koçluk ilişkisinin süresi ihtiyaç ve tercihlere bağlı olarak değişir.

Kaynak: International Coaching Federation Turkey

Helping Hand

"Hayatımız düşüncelerimizin eseridir."

Marcus Aurelius

bottom of page